BioAktiv CZ
Reference

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2019

Liberecký kraj, 452 m n.m.
Řepka
Plodina: Řepka ozimá 
Lokality:
  • Krásensko 
  • Pertoltice
  • Jizerka/Kunín 
  • Luže
Varianty:
  • BioAktiv 1 kg/ha
  • Kontrola
Aplikace:
  • 3-6 pravých listů
  • Podzim

V letošní sezóně proběhl 3. ročník pokusů s PlantAktivem v rámci agrotechnických pokusů SPZO. Pokus probíhal na 4 lokalitách, ve dvou variantách a 7 opakováních. Podmínky byly opět v některých lokalitách náročné a výsledky jsou proto velice zajímavé. Mimo absolutní výnos lze hodnotit i přínos aplikace plantAktivu ve dvou zásadních parametrech vypovídajících o podzimním stavu řepek (% nárůst proti kontrole): 

  • Tlousťka kořenové krčku: + 12 % 
  • Počet listů na rostlinu – podzim: + 8 %

Celkový přínos aplikace PlantAktivu byl díky tomu i v letošní sezóně pozitivní (7%) s velice dobrou rentabilitou, která je ve tříletém průměru  na 1800 Kč/ha

 

Výsledky:

Lokalita Krásensko Pertoltice Jizerka / Kunín Luže Průměr PlantAktiv Přínos
Výnos 2017 2,02 4,36 3,48 2,79 3,16 3,31 1,4q ( + 4,5%)
Výnos 2018 X 5,3 X 4,4 4,85 5,01 1,6q (+ 3,4%)
Výnos 2019 3,5 4,62 2,68 4,17 3,68 3,93 2,7q (+6,8%)

Přínos: 1,9 q/ha (+ 5 %)

1 800 Kč/ha

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu