BioAktiv CZ
Reference

Zemědělské družstvo Smetanova Lhota

Jihočeský kraj, 413 m n.m.
Ječmen

Na podzim v roce 2018 jsme se rozhodli pro aplikaci přípravku PlantAktiv do ozimého ječmene. Již při podzimní kontrole byl vidět rozdíl v kořenovém vlášení rostlin, které byly přípravkem aplikované. Na jarní kontrole porostu byl rozdíl ještě mohutnější. Aplikované rostliny byly vyšší, vitálnější a měly mohutnější kořenový systém. Z obou kontrol je předpoklad vyššího výnosu rostlin aplikových PlantAktivem.
Plodina: Ječmen ozimý
Datum setí: 19-20. 9. 2018
Odrůda: LG Padura,
Triumph
Agrotechnika: Diskování, orba
Hnojení: 2q ledek, DAM 390

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu