BioAktiv CZ
Reference

Josef Zeidel

Ústecký kraj, 233 m n.m.
Pšenice

Obchodní poradce z firmy BioAktiv CZ  s.r.o. mne na jaře tohoto roku oslovil s nabídkou spolupráce. Po představení všech produktů, které společnost nabízí ve svém portfoliu, jsem se rozhodl o vyzkoušení jejich hlavního produktu,  PlantAktiv pro rostliny

Aplikoval jsem jej téměř na celou výměru.  Při kontrole ozimé pšenice, kterou jsem PlantAktivem ošetřil na jaře, byl viditelný rozdíl oproti neošetřené ozimé pšenici. Rostliny měly více odnoží, lepší zdravotní stav a v neposlední řadě větší kořenový systém se spoustou kořenového vlášení. 

Plodina / Odrůda  Ozimá pšenice Fakír 
Předplodina  Řepka ozimá 
Agrotechnika  Orba – posklizňové zbytky zaorany +2q močoviny / ha
Výživa a chemie  I) lAD 27 220 kg/ha

II) LAD 27 118 kg/ha

III) 17.4.2019 DASA – 1q/ha 26N 

Aplikace PlantAktivu 4.4.2019  Stabilan 1l/ha 
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu