BioAktiv CZ
Reference

Hanka Mochov s. r. o., Zálezlice

Středočeský kraj, 163 m n.m.
Pšenice
Brambory

Naše firma se zabývá hlavně zelinářskou výrobou a okrajově pěstování ozimé pšenice. V roce 2018 nás oslovil obchodní poradce společnosti BioAktiv CZ s.r.o. s návrhem spolupráce. Po představení produktů nás zaujal produkt PlantAktiv pro rostliny, který jsme v letošním roce aplikovali na jaře do ozimé pšenice, brambor a zvažujeme aplikaci do kořenové zeleniny. 

Při jarní kontrole ozimé pšenice s obchodním poradcem byl patrný rozdíl na části aplikované a kontrole. Aplikovaná část ozimé pšenice Body Czek měla více odnoží, více zrn v klase a v neposlední řadě delší kořenový systém s mohutnějším kořenovým vlášením.

Plodina / Odrůda Pšenice Ozimá – Body Czek
Předplodina Kedluben
Agrotechnika Orba
Výživa Hnojení 2q NPK, Ledek
Aplikace PlantAktiv 27.3.2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu