BioAktiv CZ
Reference

Miloslav Enge

Královéhradecký kraj, 262 m n.m.
Pšenice

Jsem malý soukromý zemědělec, který pěstuje ozimou pšenici, jarní ječmen, ozimou řepku a brambory. V letošním roce 2019 mě oslovil odborný poradce společnosti BioAktiv CZ. Po představení produktů mne zaujal PlantAktiv pro rostliny tím, že umí využít živiny z půdy a tvoří kořenový systém

Na jaře jsem ho aplikoval do ozimé pšenice a vynechal jsem si kus pro kontrolu. Při kontrole na poli s obchodním poradcem byl na první pohled patrný výškový rozdíl porostu aplikovaného a kontroly. Po vyjmutí rostlin a porovnání kořenového systému a vlášení se mi potvrdilo, že PlantAktiv tvoří větší a mohutnější kořenový systém, rostliny měly i více odnoží. 

Celkový stav rostlin byl lepší a také lépe zvládly suché počasí.

Plodina / Odrůda Pšenice Ozimá – Riveiro ( 22.10.2018)
Předplodina   Řepka Ozimá 
Agrotechnika   Orba
Výživa Hnojení   Lad 27, DASA 245kg, DAM 105l
Aplikace PlantAktiv 6.4.2019  
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu