BioAktiv CZ
Reference

Václav Říhánek, SHR: AktiFer SuperPhos + Cu

Plzeňský kraj, 350 m n.m.
Oves

AktiFer SuperPhos + Cu jsme aplikovali dle doporučení v počátku růstu pro dodání P a Cu, stimulaci růstu a přípravu na stres suchem, což se hodilo během dlouhého období sucha v dubnu. Výhodou SuperPhosu je i solidní fungicidní efekt v počátku růstu. V době fungicidních aplikací byl na tom porost zdravotně nejlépe, fungicid jsme zde proto vůbec neaplikovali narozdíl od ostatních ploch. Během kontrol s pordcem společnosti BioAktiv CZ byla u porostu se SuperPhosem patrná lepší odolnost vůči přísušku (porost byl pocitově méně proschlý) a dobrý zdravotní stav (srovnatelný s plochami s fungicidním ošetřením)

Odrůda Kamil
Předplodina Pšenice ozimá
Agrotechnika Orba – příprava – setí
Výživa 110 kg N
Související produkty

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem