BioAktiv CZ
Reference

Zemědělská farma Hlinka

Moravskoslezský kraj, 300 m n.m.
Ječmen

V loňském roce 2018 jsme započali spolupráci se společností BioAktiv CZ. Přípravek PlantAktiv pro rostliny jsme aplikovali do jarního ječmene Laudis. Aplikovaný porost lépe přečkal sucho, déle vegetoval, obilky byly dobře vyvinuté a nezaschly. Výnos byl dobrý, s vyhovujícím obsahem N látek. Přes negativní vlivy během vegetace jsme dosáhli dobrých výsledků.

Letos jsme opětovně aplikovali PlantAktiv pro rostliny do jarního ječmene. Na společné kontrole porostů se zástupcem společnosti, která proběhla koncem května jsme opět porovnávali a sledovali rozdíly mezi kontrolou a aplikací. Porosty byly dobře odnožené. Aplikovaný porost na vzorku 15ks rostlin vykazoval 1-2 produkční odnože navíc, oproti kontrole. Předpokládáme tedy v aplikovaném porostu lepší výnos. 

PlantAktiv pro rostliny jsme aplikovali již potřetí a jsme s působením přípravku velmi spokojeni, prokazatelně pozitivní vliv na výnos měla i aplikace v loňském období extrémního sucha, které u nás nepamatujeme. 

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu