BioAktiv CZ
Reference

Agronet Smolkov s. r. o.

Moravskoslezský kraj, 268 m n.m.
Řepka

Naše společnost spolupracuje s Akticalc BioAktiv CZ s.r.o. již druhým rokem. Využili jsme granulovaný vápenec AktiCalc pro rychlou změnu pH i přípravek Akti pH pro zajištění účinnosti pesticidní ochrany. V loňském roce jsme se rozhodli aplikovat přípravek PlantAktiv pro rostliny do porostů řepky ozimé s cílem zlepšit ekonomiku pěstování. Přípravek byl aplikován na pozemcích Hrabyň s horší písčitou půdou a Arnoštov. 

Na průběžné kontrole se zástupcem společnosti, která se konala 29.3., jsme hodnotili stav porostů a rozvoj kořenového systému po aplikaci PlantAktivu pro rostliny s velmi pozitivním výsledkem. Na obou pozemcích porosty vytvořily krásný kořen s bohatým vlášením, dobře zvládly zimu a efektivně dokázaly využít jarní regenerační přihnojení. Vše nasvědčuje maximálnímu využití výnosového potenciálu odrůdy.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu