BioAktiv CZ
Reference

Farma Zdeňka

Moravskoslezský kraj, 300 m n.m.
Pšenice

Se společností BioAktiv CZ spolupracujeme od roku 2018. Jsme rodinná farma zabývající se hlavně živočišnou výrobou s produkcí mléka a jeho následným zpracováním. Hospodaříme na 150 ha orné půdy a hlavní úlohou rostlinné výroby je naplnění krmného fondu pro našich 120 dojnic holštýnského skotu.

PlantAktiv pro rostliny nás oslovil díky schopnosti podpořit mineralizační proces a efektivněji tak využít hnůj, kterého máme díky živočišné výrobě na “hluboké” velké množství. Hnůj aplikujeme pod veškeré plodiny.  

V letošním roce jsme PlantAktiv aplikovali do ozimé pšenice Frisky na jaře samostatně. Po domluvě se zástupcem společnosti jsme vynechali v honu jeden postřikovač, aby jsme byli schopni jednoznačně vyhodnotit přínos PlantAktivu pro rostliny. Pšenice byla hnojena dávkou 50 t kravského hnoje.

Na kontrole, která proběhla 5.6.2019 jsme byli velmi příjemně překvapeni. Již při příchodu na pozemek bylo z dálky patrné, kde byla zanechána kontrola. Aplikovaný porost měl cca 15 cm výšky navíc, byl lépe odnožený s delšími klasy, se silnějšími stébly, celkově byl porost tmavší a více zapojený.

S přípravkem jsme spokojeni a budeme ho používat pro zlepšení ekonomiky, ale také pro jeho přínos k podpoře přirozených půdních procesů

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu