BioAktiv CZ
Reference

Zeči, spol. s r. o. – pšenice

Jihomoravský kraj, 205 m n.m.
Pšenice

Naše společnost hospodaří v jedné z nejsušších oblastí České republiky.  Nedávno jsme vstoupili do přechodného období na ekologické zemědělství. Hledali jsme proto nová řešení a přístupy k ochraně půdy proti erozi a zároveň zlepšení ekonomiky pěstování. V loňském roce jsme si na hrachu ověřili účinnost přípravku PlantAktiv pro rostliny. Porost aplikovaný přípravkem PlantAktiv vypadal v porovnání s ostatními o poznání lépe a přínos přípravku se projevil také při vyhodnocení výnosu. Zatímco ostatní plochy se výnosově pohybovaly na hranici 1,0 t/ha, pole s aplikací bylo výnosově na hranici 1,9 t/ha. 

V letošním roce jsme se rozhodli pro aplikaci přípravku na celou obhospodařovanou výměru, kromě malých částí pro ověření. Při kontrole porostu ozimé pšenice jsme opět na porostu pozorovali lepší zdravotní stav a odolnost vůči suchu. Nejlépe patrné jsou účinky přípravku na kořenech.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu