BioAktiv CZ
Reference

Agro Vnorovy a. s.

Jihomoravský kraj, 182 m n.m.
Pšenice

Na podzim roku 2018 nás oslovil odborný poradce společnosti BioAktiv CZ s jejich přípravkem PlantAktiv pro rostliny.

Přípravek jsme na základě doporučení aplikovali na část ozimé pšenice a část vynechali pro kontrolu.

Při návštěvě na poli, roku 2019 na jaře, byl jasně patrný rozdíl, mezi porostem aplikovaným a porostem vynechaným. Pšenice aplikovaná přípravkem PlantAktiv byla o něco vyšší, měla bohatší kořenový systém s jemným vlášením a v neposlední řadě byla v lepším zdravotním stavu.

Očekáváme vyšší výnos při vyhodnocení ve žních. 

PLODINA/ODRŮDA: Pšenice ozimá/Elly
PŘEDPLODINA: Kukuřice silážní
AGROTECHNIKA: Orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 160 kg N, 2q NPK
APLIKACE PLANTAKTIVU: 28.10.2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu