BioAktiv CZ
Reference

ZP Kvasicko, a. s.

Zlínský kraj, 185 m n.m.
Kukuřice
Ječmen

Naše společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou v okolí obce Kvasice a jejího blízkého okolí. Na začátku roku 2019 nás oslovil odborný poradce společnosti BioAktiv CZ s jejich pomocným přípravkem PlantAktiv pro rostliny. Dobré zkušenosti okolních zemědělců nás přesvědčily k tomu, abychom si přípravek a jeho fungování ověřili také na svých pozemcích. 

Vzhledem k tomu, že provozujeme bioplynovou stanici a máme živočišnou výrobu v podobě chovu skotu, vracíme do půdy velké množství organické hmoty. Proto se nám líbilo působení přípravku na rozklad a využití organické hmoty ze statkových hnojiv a aplikovali jsme jej tedy na kukuřici. Dále jsme přípravek aplikovali na jarní ječmen, kde jsme také prováděli první vizuální hodnocení. 

Už na první pohled bylo na kořenovém systémů rostlin patrný účinek přípravku PlantAktiv pro rostliny v podobě nárůstu kořenového vlášení, bohatšímu větvění kořenů a také na vitalitě rostlin. Vyhodnocení máme v plánu provést také srovnáním výnosu dvou kontrolních polí vedle sebe. Dále se chystáme vyhodnocovat účinek přípravku v kukuřici.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu