BioAktiv CZ
Reference

UNIAGRO, s. r. o. – řepka, 2019

Královéhradecký kraj, 248 m n.m.
Řepka

PlantAktiv pro rostliny mám zařazen ve standardní technologii několik sezón. Každý rok si dělám vynechávku, abych si potvrdil jeho účinnost. Toto vše potvrzují výsledky z předchozích let, tedy reference z roku 2018, 2017 (řepka a hrách) a z roku 2016 (řepka a pšenice)

Letošní rok tomu nebylo jinak. Již na podzim jsem aplikoval PlantAktiv pro rostliny v řepce do pokusů.  Na první kontrole v listopadu byl opět znát rozdíl v kořenovém vlášení. Na doporučení obchodní zástupkyně jsem na jaře ještě aplikoval společně s insekticidem nový produkt AktiFer SuperPhos + Cu pro zlepšení výživy a podporu zdravotního stavu. Tento přípravek obsahuje 40% P2O5 + 26,2% K2O + 0,7% Cu. 

Další kontrolu jsme provedli 3.5., asi 3 týdny od aplikace AktiFer SuperPhos + Cu a rozdíl v rostlinách, které byly ošetřeny podpůrným přípravkem a listovou výživou, byl opravdu radikální. Ošetřený porost byl mnohem košatější, listy rostly pěkně od spodní části rostlin a samozřejmě nechybělo jemné kořenové vlášení. Rostliny z kontrolní části pozemku měly na okrajích listu fialové zbarvení, což značí nedostatky ve výživě, kdežto tento nedostatek jsme na aplikované části neviděli. 

Výsledky budou dotaženy do ekonomického přínosu.

Od společnosti BioAktiv CZ s.r.o jsem také začal používat Akti pH pro úpravu postřikové jíchy pro zlepšení účinnosti pesticidů především insekticidů a fungicidů. Na našem podniku také řešíme homogenizaci kejdy přípravkem BioAktiv pro kejdu a hnůj pro lepší vyvážení kejdy z jímek a zamezení tvorby krust a usazenin.

PLODINA / ODRŮDA řepka ozimá / Exception
PŘEDPLODINA ječmen ozimý
POZEMEK U Letiště Zaloňov
TERMÍN SETÍ 11.8.2018
AGROTECHNIKA podmítka, hloubkové kypření
VÝŽIVA  PODZIM: před setím kejda skotu 25t, 1q SA, Agromix(1q AM, q DS)

JARO: 1,2q SA, 2,2 q LA, 45kg kieserit, 2q DAM, 1q SAM, 20kg močovina + AktiFer Element S (společně s lepením)

OCHRANA PODZIM: Nero 3l  Agil 0,7 Proteus 0,5 Conanta 0,5+ Borosanhumine 1l

JARO: Nurelle D  0,6 + Akti pH 0,2 Maurik Smart 0,2 Baiard 0,3 + Rapid 0,08 Efilor 0,06 Fundad 1 lepení 

APLIKACE PLANTAKTIVU / SUPERPHOSU + CU 4.10.2018 / 8.4.2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem