BioAktiv CZ
Reference

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2018

Jihomoravský kraj, 552 m n.m.
Řepka

V letošní sezóně proběhl 2. ročník pokusů s PlantAktivem v rámci agrotechnických pokusů SPZO. Pokus probíhal na 4 lokalitách, ve dvou variantách a 7 opakováních. Kvůli extrémnímu průběhu letošního počasí jsou výsledky v různých regionech velice rozkolísané, některé proto i nepoužitelné pro velkou odchylku kontrol.

Celkový přínos aplikace PlantAktivu byl však i v letošní sezóně solidních 3,4 %, s velice dobrou rentabilitou, která je v dvouletém průměru na 1400 Kč/ha.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu