BioAktiv CZ
Reference

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj, 381 m n.m.
Vojtěška
Cukrovka
Jetel

Cílem studie bylo stanovení časové dynamiky působení přípravku PlantAktiv v půdě. Přípravek s opakovaně potvrzeným ekonomickým přínosem byl sledován po 3 aplikační sezóny v provozních podmínkách a vyhodnocen byl jeho vliv na aktivitu mikroorganismů v půdě, schopnost zadržovat vodu a vliv na výnos. Z výsledků je jasně patrné, že přípravek má pozitivní vliv ještě 3 roky po aplikace s tím, že nejekonomičtější je jednorázová každoroční aplikace. Zajímavé je sledovat, jak po jednorázové aplikaci v průběhu dalších let klesá aktivita půdy a výnos, zatímco schopnost zadržet vodu zůstává po jednorázovém zlepšení stejná. Při opakované aplikaci je po jednorázovém zlepšení u všech parametrů patrné další pozvolné zlepšování

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu