BioAktiv CZ
Reference

HERMAS a. s. – ječmen

Pardubický kraj, 578 m n.m.
Ječmen

PlantAktiv pro rostliny používám pravidelně již od roku 2015. Tehdy jsem aplikoval přípravek do jarního ječmene a to s přínosem 1,89 q – 4,5 %. Od té doby PlantAktiv aplikují plošně a každý rok se snažím udělat si vynechávku, alespoň pro vizuální hodnocení. Tento rok tomu nebylo jinak. 

Vliv podpůrného přípravku se opět potvrdil, tak jako sezóny před ním. Vzhledem k tomu, že jsou stále větší výkyvy počasí v průběhu roku, má ještě větší smysl PlantAktiv používat. Nejen pro zlepšení výživy a tvorby kořenového systému, ale i jeho účinek na půdu je obrovským přínosem. 

VÝNOS PLANTAKTIV:  59,3 q

VÝNOS KONTROLA: 56,5 q

Přínos PlantAktivu činí 2,8 q. To v ekonomice znamená, při aktuální ceně sladovnického ječmene, 4.900 Kč.

Čistý zisk tak činí 977 Kč.  

PLODINA/ODRŮDA:  ječmen jarní / Kampa
PŘEDPLODINA:
TERMÍN SETÍ: 28.3.2019
PŮDA: Lehčí kamenitá
AGROTECHNIKA: Orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 2,3q DASA Mag, 2x apl močovina na list v celkové dávce 39 kg N + magnitra s hořčíkem 2l
CHEMICKÁ OCHRANA:  Archer Turbo
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 11.5.2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu