BioAktiv CZ
Reference

AGROEKO Žamberk, s. r. o. a ZOD Živanice: AktiFer S a SuperPhos + Cu

Pardubický kraj, 300 m n.m.
Ječmen

PŘÍNOS HNOJIV AKTIFER S a SUPERPHOS + Cu

I letos vám přinášíme výsledky z poloprovozních pokusů ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s.r.o. a ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice, kde probíhaly aplikace našich produktů v porovnání s neošetřenou kontrolou. Konkrétně šlo o listové výživy AktiFer.

Rostliny byly v době sucha velmi dobře stimulovány a zlepšil se dočasně jejich výživný stav.

NÁRŮST NADZEMNÍ BIOMASY BĚHEM VEGETACE

BBCH 39 (24.5) BBCH 71 (13.6)
KONTROLA 100 % 100 %
SUPERPHOS + Cu 202 %
SUPERPHOS +Cu a AktiFer Element S-800 143 % 167 %

VÝNOS ZRNA

VÝNOS HTZ N látky
KONTROLA 6,21 t (100 %) 32,2 g (100 %) 14,3 %
SUPERPHOS + Cu 7,31 t (118 %) 44,3 g (137 %) 12,1 %
SUPERPHOS + Cu a AktiFer Element S-800 7,33 t (118 %) 44,3 g (137 %) 12,1 %
PLODINA/ODRŮDA:  ječmen jarní / Laudis 550
PŘEDPLODINA:
TERMÍN SETÍ: 28.3.2019
PŮDA: písčitohlinitá
AGROTECHNIKA: hloubkové kypření
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 99 kg N, 52 kg P2O5/ha
CHEMICKÁ OCHRANA: 
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 15.4.2019
Související produkty

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry