BioAktiv CZ
Reference

AGROEKO Žamberk spol. s.r.o. a ZOD Živanice: PlantAktiv v ječmeni

Pardubický kraj, 300 m n.m.
Ječmen

I letos Vám přinášíme výsledky z poloprovozních pokusů ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s.r.o. a ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice, kde probíhaly aplikace našich produktů v porovnání s neošetřenou kontrolou a hořkou solí.

VLIV PLANTAKTIVU NA PŮDU:

  • Snížení zhutnění o 8 %
  • Zvýšení pórovitosti o 2,3 %
  • Zlepšení retenční kapacity půdy 

VLIV PLANTAKTIVU NA UVOLŇOVÁNÍ A PŘÍJEM ŽIVIN:

  • zlepšený příjem N se zanecháním žádoucí velmi malé reziduální zásoby N
  • zlepšení příjmu K a Ca

VLIV PLANTAKTIVU NA VÝNOS A KVALITATIVNÍ PARAMETRY:

VÝNOS HTZ N látky
KONTROLA 6,21 t (100 %) 32,2 g (100 %) 14,3 %
HOŘKÁ SŮL     7 t (113 %) 38,8 g (120 %) 12,2 %
PLANTAKTIV 7,25 t (117 %) 39,2 g (121 %) 11,9 %
PLODINA/ODRŮDA:  ječmen jarní / Laudis 550
PŘEDPLODINA:
TERMÍN SETÍ: 28.3.2019
PŮDA: písčitohlinitá
AGROTECHNIKA: hloubkové kypření
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 99 kg N, 52 kg P2O5/ha
CHEMICKÁ OCHRANA:  moření Systiva
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU 1 kg/ha: 15.4.2019
TERMÍN APLIKACE HOŘKÉ SOLI 25 kg/ha 23.4. 2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu