BioAktiv CZ
Reference

Křížek, s. r. o.

Středočeský kraj, 255 m n.m.
Řepka

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již 6 let. V letošním roce jsme na jaře aplikovali PlantAktiv pro rostliny do jarního ječmene a na podzim do ozimé řepky Alicante. Stejně jako na jaře jsme si nechali část pole neaplikovanou a na zbytek jsme aplikovali PlantAktiv pro rostliny. Při kontrole porostu jsme na vyrytých rostlinách viděli jasný rozdíl. 

Aplikovaná řepka ozimá měla silný krček a spoustu kořenové vlášení. Rostlina byla oproti kontrole celkově silnější s větší zelenou plochou, která byla vyživenější. Opět jsem byl s aplikaci spokojen a budeme aplikovat dál.

Plodina / předplodina  řepka ozimá Alicante / jarní ječmen
Datum setí  22.8.2019
Aplikace PlantAktivu  17.9.2019 caramba 
Agrotechnika  hloubková podmítka 
Hnojení  2l boru, NPK 2q, 8/24/24
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu