BioAktiv CZ
Reference

Tadeáš Koch – Farma Stonava

Moravskoslezský kraj, 250 m n.m.
Kukuřice

V našem podniku spolupracujeme se společnosti BioAktiv CZ již tři roky. Přípravek PlantAktiv pro rostliny se stal standardem. Potřebujeme větší množství kvalitní kukuřičné siláže pro naše BPS a zároveň hospodaříme na těžkých slévavých půdách zrekultivovaných po důlní činnosti, které se špatně rozdělávají. Často na nich stojí voda a bývá problém s rozkladem posklizňových zbytků. Tento problém řešíme podrýváním a hlubokou orbou společně s využitím přípravku PlantAktiv.

PlantAktiv pro rostliny podporuje tvorbu kořenového vlášení, tím zlepšuje prokořenění půdního profilu a celkově zlepšuje půdní strukturu. Aplikace digestátu, samotný digestát a ještě půdní typ dělá naše pozemky hůře zpracovatelné. Po třech letech pravidelného používání jsme viděli zlepšení. 

Při letošních podzimních pracech se nám tato informace potvrdila. Zaměstnanci si všimli, že se  “dobře orá”. Jedná se o subjektivní informaci, která je podložena dlouholetou praxí z provozu na stejných pozemcích a stejnou technikou.

Náš dojem mi potvrdil i odborný poradce BioAktiv CZ, který mě zároveň informoval o pokusech a měřeních, které BioAktiv CZ provádí na pokusnických stanicích po celé ČR. Z těch nejznámějších je to AgroEko Žamberk, kde jsou půdní parametry včetně pedokompakce, pórovitosti a dalších měřeny exaktně a v několika variantách. (viz vysledky AgroEko Žamberk). Vlastní zkušenost nás přesvědčila v tom, že aplikace PlantAktivu pro rostliny má smysl nejen z pohledu aktuálního přínosu pro výnos v dané sezóně ale také z dlouhodobého hlediska k dodržení principu trvale udržitelného zemědělství.

Se společnosti BioAktiv CZ jsme spokojeni a i nadále se budeme inspirovat jejich inovativním přístupem k zemědělství. 

Ve Stonavě dne 25.11. 2019.  

Ing. Vladimír Jež, agronom

tel. 724 884 541

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu