BioAktiv CZ
Reference

Ing. Oto Lipovský

Kraj Vysočina, 580 m n.m.
Řepka
Mák
Ječmen
Hrách

Přípravek PlantAktiv pro rostliny jsem letos na jaře aplikoval do porostu ozimé řepky, ječmene jarního, hrachu a máku. S odborným poradcem firmy BioAktiv CZ jsme se byli podívat začátkem května do porostů.

Porost ozimé řepky, do kterého byl aplikovaný přípravek PlantAktiv pro rostliny, byl viditelně vyrovnanější než porost bez aplikace. Tuto skutečnost vnímám jako pozitivní účinek pro rovnoměrnější dozrávání a následnou sklizeň.

Na části porostu ječmene jarního, kde byl aplikován PlantAktiv pro rostliny, byl znát rozdíl jak v hustotě kořenového systému, tak i na vyrovnanosti odnoží a částečně i na vývojové fázi rostlin. Takto nastartovaný porost dává předpoklad vysokého výnosu.

Plodina/Odrůda ječmen jarní / Overture
Agrotechnika hluboké kypření
Výživa a chemie 1,65q Eurofertil TOP 45

1q UREAstabil

2,15q YaraBela SULFAN 

Aplikace PlantAktivu 4.5. 2019

V Zlatkov dne 24.6. 2019

  1. Lipovský

Tel: 606 256 946

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu