BioAktiv CZ
Reference

AGROEKO Žamberk, s. r. o. – AktiFer Element S-800, ječmen 2018

Pardubický kraj, 217 m n.m.
Ječmen

AGROEKO Žamberk se dlouhodobě zabývá poradenskou a výzkumnou činností. Firma BioAktiv CZ s.r.o. nás oslovila se spoluprací na přesných pokusech s jejich produkty. Pro pokusy byla vybrána lokalita hospodaření ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice.

Během vegetace bylo prováděno pravidelné hodnocení mnoha parametrů v porostu i laboratorních rozborů pro stanovení vegetačního a výživného stavu jednotlivých parcel. Doplněné byly i o odběr vzorků půdy pro stanovení obsahu přístupných živin, pórovitosti či pH.

Související produkty

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry