BioAktiv CZ
Reference

SELGEN a. s. a Šlechtitelská stanice Úhřetice – pšenice 2018 s morforegulací

Pardubický kraj, 217 m n.m.
Pšenice

Jako každý rok, jsme i letos aplikovali PlantAktiv pro rostliny do pokusů s ozimou pšenicí. Jak je patrné z výsledků, v letošním roce se vliv přípravku projevil hlavně během období sucha. U porostů ošetřených morforegulátorem růstu se stres ještě znásobil. Díky vyšší intenzitě hnojení jsou sice výnosy z vysoké intenzity vyšší oproti kontrole, ale potenciál Plantaktivu rostliny nemohly využít.

Závěrem: Pokud jste se rozhodli omezit náklady, je aplikace PlantAktivu jedna z možností jak zlepšit výnos a tedy zlepšit i ekonomiku RV. V intenzivní variantě se kvůli suchu a zaschnutí náklady na PlantAktiv jen vrátily (1q = 450 Kč). V extenzivní variantě dosáhl PlantAktiv přínosu 6q s čistým ziskem 2 575,- při ceně potravinářské pšenice 4 500,-

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu