BioAktiv CZ
Reference

Zemědělské družstvo Hrušovany u Brna

Jihomoravský kraj, 184 m n.m.
Řepka
Pšenice
Kukuřice
Ječmen

Naše družstvo hospodaří v okrese Brno-venkov v kukuřičné výrobní oblasti. Pěstujeme tržní plodiny, jako je řepka, pšenice, ječmen a kukuřice. Potýkáme se s dopady sucha téměř každý rok a přípravek PlantAktiv pro rostliny používáme pro podporu efektivního rozkladu posklizňových zbytků, lepší využití živin a podporu kořenového systému. Půda je pro nás výrobním prostředkem, o který se náležitě staráme. Používáme organické hnojení a necháváme posklizňové zbytky.

Od roku 2014 pravidelně používáme přípravek PlantAktiv zejména v jarním ječmeni, kde vidíme jeho přínos jednak ve zvýšení výnosu a také pozitivní vliv na obsah dusíkatých látek v zrnu”

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu