BioAktiv CZ
Reference

Zemědělské družstvo Mír, Ratiboř

Zlínský kraj, 300 m n.m.
Kukuřice

Přípravek PlantAktiv pro rostliny od společnosti BioAktiv CZ jsme letos aplikovali již potřetí do silážní kukuřice. První
aplikace proběhla v roce 2015, který byl v mnohém podobný roku 2018. Rok 2015 také charakterizuje období s
nedostatkem vláhy během vzcházení.
Rostliny ve všech aplikovaných sezónách zachovaly stejně, vytvořily mohutný kořenový systém s velkém množstvím
kořenového vlášení a jejich celková kondice byla lepší, což bylo patrné už během vegetace na společných kontrolách.
V roce 2015/2018 aplikované porosty zvládly působení negativních vlivů sucha lépe než kontroly.
PlantAktiv pro rostliny ve všech aplikovaných sezónách přispěl k navýšení výnosu.
S přípravkem PlantAktiv pro rostliny jsme spokojeni a zvažujeme použití do ostatních plodin a zlepšení tím
ekonomiky rostlinné výroby.

Výnos 2015
31,6 t PlantAktiv
30,8 kontrola
rozdíl 0,8t

Výnos 2018
42,2 t PlantAktiv
40,4 t kontrola
rozdíl 1,8t

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu