BioAktiv CZ
Reference

AGROTEAM Černochov s. r. o.

Ústecký kraj, 335 m n.m.
Řepka
PLODINA / ODRŮDA: řepka ozimá Kuga
PŘEDPLODINA: Pšenice ozimá
PŮDA: Střední
AGROTECHNIKA: Orba
TERMÍN SETÍ: 19.8.2017
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 20.9.2017
VÝNOS KONTROLA: 37,61 q/ha
VÝNOS PLANTAKTIV: 42,43 q/ha

PlantAktiv pro rostliny používáme pravidelně od roku 2013 a v každém roce si vybereme vhodnou plodinu k vyhodnocení. V letošní sezoně jsme zvolili řepku ozimou z důvodu snazšího vyhodnocování. Přínos je velmi dobrý a to 4,82q/ha. Řepka má bohaté kořenové vlášení a je schopna lépe odolávat suchu, tak jako tomu bylo v letošní sezoně.

Ve využívání přípravku PlantAktiv pro rostliny budeme i nadále pokračovat, jak v řepce tak dalších plodinách.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu