BioAktiv CZ
Reference

ZOD Slezská Dubina

Moravskoslezský kraj, 480 m n.m.
Řepka
Pšenice
Kukuřice
Ječmen

Pomocný přípravek PlantAktiv pro rostliny používáme již 4. sezónu. Aplikujeme  na podzim do pšenice ozimé, řepky, ale stejně tak i do jařin, jarního ječmene či kukuřice. Hospodaříme na lehkých půdách, proto potřebujeme, aby rostliny měly dobře založený kořenový systém. Na společných kontrolách se zástupcem společnosti BioAktiv procházíme porosty, a vždy porovnávame aplikované rostliny s kontrolou. Již v průběhu vegetace je vidět, že aplikované porosty jsou lépe založené, mají lepší kořenový systém, lépe odolávají přísuškům a celkově jsou více v kondici. To se potvrdí i při sklizni jako například letos u jarního ječmene Laudis, kde jsme dosáhli výnosu s rozdílem 5q.

Přínos používání PlantAktivu pro náš podnik je zlepšení ekonomiky rostlinné výroby a pozitivní vliv na kvalitu půdy  při dlouhodobém používání.

PLODINA/ODRŮDA Ječmen jarní/LAUDIS    
AGROTECHNIKA/PŘEDPLODINA orba/kukuřice
PŮDA střední, pozemek “Nad Hájenkou”
TERMÍN SETÍ 4.4.
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU 1.5.
VÝŽIVA N 80kg
VÝNOS PlantAktiv/kontrola 6,34t/ 5,83t   rozdíl je 0,51t