BioAktiv CZ
Reference

Tadeáš Koch – Farma Stonava

Moravskoslezský kraj, 250 m n.m.
Kukuřice

Po loňské spokojenosti jsme i tuto sezonu jsme aplikovali podpůrný přípravek PlantAktiv do kukuřice. V našem podniku provozujeme bioplynovou stanici, proto je pro nás velmi důležitý objem kukuřičné siláže. Hospodaříme na těžkých půdách, kde často stojí voda, jsou těžce zpracovatelné a potýkáme se se špatným rozkladem posklizňových zbytků.

Pro PlantAktiv jsme se rozhodli z těchto důvodů.

  • výnos silážní kukuřice a lepší využití digestátu
  • lepší rozklad posklizňových zbytků
  • zlepšení struktury půdy pro lepší zpracování
  • celková podpora půdních procesů pro efektivní využití živin

Účinek PlantAktivu pro rostliny v kukuřicích dodávaného společnosti BioAktiv CZ se nám velice osvědčil. Na společné kontrole se zástupcem společnosti BioAktiv i v průběhu vegetace, byly znatelné rozdíly. Porosty měly bytelnější habitus, byly zelenější s větším množstvím kořenového vlášení.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu