BioAktiv CZ
Reference

Zemědělský podnik Město Albrechtice, a. s.

Moravskoslezský kraj, 340 m n.m.
Řepka

V letošním roce jsme poprvé aplikovali podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny dodávaný společnosti BioAktiv CZ na našich pozemcích. Hospodaříme na lehkých propustných půdách, proto je pro nás velmi důležité, aby porosty měly dobře založený kořenový systém a lépe tak dokázaly využít hnojení a hospodařit s vodou.

Aplikace proběhla do řepky ozimé 19.4. na pozemku “VODÁRNA”.  Již po pěti týdnech od aplikace byl zřejmý rozdíl mezi kořenem aplikovaného porostu a kontroly.   

Vše nasvědčovalo tomu, že aplikovaný porost má lepší předpoklady dát větší výnos.  To se potvrdilo při sklizni, kdy aplikované porosty dosáhly výnosu 4,38 tuny, oproti kontrole kde bylo dosaženo 3,98 tuny.

Výnosový rozdíl činil 0,4 tuny.

V použití přípravku PlantAktiv pro rostliny jsme nalezli možné řešení jak zlepšit ekonomiku pěstování řepky ozimé.

PLODINA/ODRŮDA ŘEPKA OZIMÁ/ DK EXSTORM
AGROTECHNIKA OREBNÁ
PŮDA LEHKÁ
TERMÍN SETÍ 23.8.
TERMÍN APLIKACE  PLANTAKTIVU 19.4.
VÝŽIVA 40t HNŮJ, N 205kg
KONTROLA VÝNOS

PLANTAKTIV VÝNOS

3,98t

4,38t

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu