BioAktiv CZ
Reference

Neveklov a. s.

Středočeský kraj, 442 m n.m.
Mák
Ječmen

Neveklov a.s. se zabývá jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. V rostlinné výrobě obhospodařujeme 2050 ha zemědělské půdy z toho je 1770 ha orné a 280 ha luk v nadmořské výšce okolo 440 m nad mořem. Dalo by se říci, že z běžných polních plodin pěstujeme všechno kromě brambor a luskovin. Zabýváme se množením osiv olejnin, obilovin a také trav.

Pro zlepšení půdních procesů, převážně mineralizace a nitrifikace, a pro efektivní využití živin používáme po víceletém zkoušení přípravek PlantAktiv pro rostliny od firmy BioAktiv CZ s.r.o. Díky němu podporujeme také kořenový systém – hlavně kořenové vlášení. Používáme ho převážně do ječmene a máku a plánujeme ho rozšířit i do dalších plodin. Jsme s ním velice spokojeni.

Doporučujeme PlantAktiv pro rostliny převážně kvůli jeho ekonomické rentabilitě v pěstování polních plodin.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu