BioAktiv CZ
Reference

Žihelský statek, a. s.

Plzeňský kraj, 448 m n.m.
Kukuřice

Se společností BioAktiv CZ spolupracujeme již několik let ve většině našich hospodářských plodin. V letošním roce jsme v rámci kontrol se zástupcem společnosti BioAktiv CZ s.r.o. hodnotili přínos aplikace PlantAktivu pro rostliny na kukuřicích. Srovnání bylo jen základní, jelikož obě varianty měly rozdílnou agrotechniku, přičemž kontrolní varianta byla pěstována pod rozpustnou plachtou, s odlišným FAO a dřívějším termínem setí. Z odebraných vzorků však bylo patrné, že kořenový bal obou porostů je rozměrově podobný, ale PlantAktivem ošetřené porosty mají daleko větší množství vlásečnic a intenzivnější větvení celého kořenového systému. To samozřejmě zvyšuje plochu pro příjem vody a živin.

Plodina / odrůda: Kukuřice
Půdní typ: S-T
Pozemek Pod zastávkou
Nadmořská výška: 439 m n. m.
Agrotechnika: Orba
Datum setí: 29.5.2018
Výživa: 200 kg N (Močovina, Kejda, Digestát)
Datum aplikace PlantAktivu: 11.5.2018 + Lumax
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu