BioAktiv CZ
Reference

Kralovická zemědělská a. s.

Plzeňský kraj, 450 m n.m.
Pšenice

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. jsme navázali spolupráci poprvé v sezóně 2017/18.  PlantAktiv pro rostliny jsme aplikovali zkušebně na několika pozemcích pšenice ozimé. Aplikace proběhla na podzim 2017 na částech pozemků s neošetřenou kontrolou pro vyhodnocení účinnosti PlantAktivu v našich podmínkách. Kontrola se zástupcem BioAktivu proběhla na jaře 2018 a z vegetačního hodnocení je dosavadní přínos jasně viditelný. Rostliny mají patrně hustší kořenové vlášení a v letošních extrémně stresujících podmínkách jsou ošetřené porosty očividně v lepším stavu. Jak je patrné i z fotek, neošetřené pšenice jsou vlivem stresu nuceny nouzově dozrávat a oproti ošetřeným porostům jsou fyziologicky napřed. Porost budeme dále sledovat a hodnotit i výnosový přínos aplikace.

PLODINA/ODRŮDA: Pšenice ozimá: Rivero
PŘEDPLODINA: Hrách
AGROTECHNIKA: Orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ: Hnůj (60kg N), LAD 27 (100kg N)
TERMÍN SETÍ: 23.9.2017
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 13.10.2017
APLIKOVANÝ POZEMEK: Doubí
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu