BioAktiv CZ
Reference

Podhoran Černíkov, a. s. – kukuřice

Plzeňský kraj, 498 m n.m.
Oves
Kukuřice

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracujeme již několikátou sezonu a v letošním roce jsme si testovali výkonnost PlantAktivu pro rostliny v ovsu a kukuřici. Úspěšná kontrola v ovsu proběhla za účasti zástupce společnosti BioAktiv CZ s.r.o.. Kontrola v kukuřicích proběhla však již 3x předtím. Dvakrát byla provedena průběžná kontrola agronomem, jednou společný odběr vzorků v rámci pokusů s jinou společností. Při těchto nezávislých kontrolách byla opět potvrzena účinnost PlantAktivu, kterým každoročně ošetřujeme převážnou část kukuřic v naší společnosti.  

Plodina / odrůda: Kukuřice
Pozemek: Hlinná
Půdní typ: T
Nadmořská výška: 500 m n. m.
Agrotechnika: Orba
Datum setí: 30.4.2018
Výživa: 100 kg Amofos, 200l DAM, 1 kg PA + Horizon, Story  
Datum aplikace PlantAktivu: 27.5.2018
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu