BioAktiv CZ
Reference

Podhoran Černíkov a. s. – oves

Plzeňský kraj, 498 m n.m.
Oves

Se společností BioAktiv CZ s.r.o. spolupracujeme již několikátou sezonu a v letošním roce jsme si testovali výkonnost PlantAktivu pro rostliny v ovsu a kukuřici. Kontrola v ovsu proběhla koncem června a přínos aplikace byl jasně patrný hlavně v kvalitě kořenového systému. Ten byl výrazně hustší a hlubší, což je v letošním stresovém průběhu počasí zásadní. S aplikací PlantAktivu jsem dlouhodobě spokojen.

Plodina / odrůda: Oves
Pozemek: Poddíly
Půdní typ: S
Nadmořská výška: 500 m n. m.
Agrotechnika: Podmítka – Setí
Datum setí: 9.4.2018
Výživa: 130l Lovodam, 1 kg PlantAktiv, + Mustang
Datum aplikace PlantAktivu: 1.5.2018
Výnos 4,95 t
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu