BioAktiv CZ
Reference

2018-42

řepka

V letošním roce jsme vyzkoušeli přípravek PlantAktiv v řepce ozimé. Vyčlenili jsme si jedno pole, které jsme rozdělili na tři stejné části. Při stejné agrotechnice jsme na první část aplikovali přípravek PlantAktiv od společnosti BioAktiv CZ. Na druhou část byl aplikován konkurenční podpůrný přípravek a v části poslední nebyl přidán žádný PP, tato část sloužila jako kontrola porostu.

U řepky ozimé jsme použili odrůdu FAKTOR – KWS. Při vyhodnocování jsme dospěli k těmto výsledkům:

PP Rozloha Výnos/ha
PLANTAKTIV 4,5 ha 5,31
KONKUREČNÍ PŘÍPRAVEK 4,5 ha 5,17
KONTROLA 4,5 ha 4,70

 

S přípravek PlantAktiv pro rostliny a jeho výsledky jsme spokojeni a jeho využití plánujeme i v dalších sezónách. Oceňujeme i jeho snadnou jednorázovou aplikaci při dávce 1 kg / ha a bezproblémovou mísitelnost s jakýmkoliv pesticidem.