BioAktiv CZ
Reference

2018-41

kukuřice

V letošním jarní sezóně jsme se rozhodli aplikovat PlantAktiv pro rostliny do kukuřic. Aplikace proběhla pro porovnání do odrůd Walterinio a Welas. Při kontrole s obchodní zástupkyní, která proběhla 18. 7. 2018, byl na rostlinách u obou odrůd vidět rozdíl nejen v kořenovém vlášení a  výšce rostlin, ale především na lepší odolnosti porostu vůči suchu. Porosty kukuřice, které byly aplikované s PlantAktivem dokázaly lépe odolat suchému období, rostliny měly lepší vitalitu.