BioAktiv CZ
Reference

2018-40

hrách setý

V roce 2015 jsem začal spolupracovat firmou BioAktiv CZ s.r.o., kdy jsem poprvé aplikoval PlantAktiv pro rostliny do hrachu na množitelský porost a do kukuřice. Tak, jak jsem viděl v referencích,  na obou plodinách byl patrný rozdíl v kořenovém systému rostlin. U hrachu tento rozdíl byl ještě znatelnější, na množství hlízkových bakterií a hloubce kořene (reference z roku 2015). V loňském roce byl například v hrachu rozdíl již pouhým pohledem na porost. O jedno patro vyšší rostliny, které více a déle kvetly. Pravidelně děláme i rozbory půdy a i zde je vliv PlantAktivu znatelný.

Na podzim minulého roku jsem aplikoval PlantAktiv do řepky ve fázi 3. listů společně s herbicidem.  Pár týdnů po aplikaci byla znát radikální vyrovnanost porostu, oproti neaplikovaným plochám. Na jaře jsem ještě aplikoval jednou lokálně na nejvíce utužené pozemky po mokrém podzimu, abych provzdušnil problémové pozemky a napomohl rozvoji a obnově kořenového vlášení rostlin, PlantAktiv pomáhá rozvoji aerobních bakterií v půdě. Jsem přesvědčen, že nám tento přípravek pomáhá efektivně hospodařit a přináší zisk našemu podniku. PlantAktiv beru jako investici, ne jako náklad.