BioAktiv CZ
Reference

2018-39

pšenice ozimá|řepka

Když k nám poprvé v roce 2014 přijela obchodní zástupkyně firmy BioAktiv CZ zaujal mne hlavní produkt, podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny pro své jednoduché použití a také proto, že tento přípravek pomáhá k rozvoji aktivnímu půdnímu životu (především podpora aerobních bakterií – napomáhání provzdušnění půdy) a napomáhá rozkladu organické hmoty jako jsou posklizňové zbytky, zelené hnojení a ostatní produkty ze živočišné výroby.

Poprvé jsem aplikoval PlantAktiv ke kukuřicím společně s herbicidem pro zlepšení výživy ale i výnosu. Což se mi potvrdilo i při kontrole porostu během vegetace společně s obchodní zástupkyní firmy (reference z roku 2014). Byl viditelný nárůst kořenového systému tak i zelené hmoty, to vše nasvědčuje zlepšení výnosu.

Od té doby aplikuji PlantAktiv pravidelně a loňský podzim a letošní jaro nebylo výjimkou. V druhé polovině května přijela obchodní zástupkyně na vizuální kontrolu porostů řepky a pšenice ozimé po podzimní aplikaci PlantAktivu. Tyto kontroly jsou součástí každého prodeje v rámci poskytovaného servisu firmy.

Celkově u obou plodin byl viditelný lepší vegetační stav, oproti kontrole zelenější, mohutnější prostě jedním slovem líbivější. To vše je předpoklad navýšení výnosu.