BioAktiv CZ
Reference

2018-38

řepka

Zemědělská společnost s.r.o., Bruzovice
Okres Frýdek Místek, Moravskoslezský kraj, 350 m.n.m

Po zkušenostech z roku 2017 jsme aplikovali pomocný přípravek PlantAktiv pro rostliny i v roce 2018  do porostů řepky ozimé. Opakovaně, tak jako v předchozím roce PlantAktiv zafungoval tak, že rostliny tvořily větší a členitější kořenový systém s množstvím kořenového vlášení. Aplikovaný porost byl cca o 20 cm vyšší, habitus rostlin byl statnější, rostliny byly více navětvené. Vše se potvrdilo ve sklizni, kdy z aplikovaného porostu byl dosažen výnos o 3,5q vyšší.                                                                                                                                                                                             Od společnosti BioAktiv CZ jsme také pořídili listového hnojivo FERTI MK S800. Jedná se o čistou elementarní sírů v koncentraci 800g/l, kterou jsme aplikovali s jarními vstupy vždy v koncentraci 1l/ha a také se nám osvědčila.

Řepka ozimmá GRAF – Saatbau

Podzim 50kg UreaStabil
PlantAktiv 1kg + Protheus
Jaro 200kg UreaStabil
200l DAM

Výnos PlantAktiv 4,63t
kontrola 4, 28t
rozdíl + 3,5q

Ekonomický přínos PlantAktivu při ceně řepky 9300 Kč/t po odečtení pořizovací ceny je 2 860 Kč/ ha.