BioAktiv CZ
Reference

2018-36

obecná reference

Agro Jaroměř, spol. s.r.o.
okres Náchod, Východní Čechy

Jsme společnost hospodařící na cca 1000 ha zemědělské půdy a také chováme masný dobytek. V rostlinné výrobě se snažím dodržovat hlavní zásady, především doplňování organiky zpět do půdy a dlouhodobě o ni pečovat. Nebráním se i novým technologiím, které fungují a přinášejí do podniku peníze. Jako je například přípravek PlantAktiv pro rostliny od firmy BioAktiv CZ.

U tohoto přípravku se mi líbí jednoduchost použití, 1kg/ha jednou za vegetaci pro jakoukoliv plodinu a možnost míchat s pesticidy a to především s herbicidy. Vzhledem k tomu, že se snažím pečovat o půdu, je zajímavý vliv PlantAktivu především na půdní edafon zejména na aerobní bakterie, podpora rozvoje kořene a efektivní využívání živin, jak organického materiálu tak i z minerálních hnojiv. Jednoduše řečeno pokud má rostlina dobře vyvinutý a zdravý kořen, v půdě může lépe fungovat mineralizace a nitrifikace. Tato rostlina může lépe odolávat stresům, jako je v posledních letech extrémní sucho a nedostatek srážek. Což dokazují i výsledky plodin, na kterých pravidelně používám PlantAktiv pro rostliny.

Řepka olejka … (apl PlantAktiv podzim 2017) … 4,18 t
pšenice ozimá … (apl PlantAktiv jaro 2018) … 6,85 t
hrách setý … (apl PlantAktiv jaro 2017) … 4,2 t
cukrovka … (apl PlantAktiv jaro 2017) … 87,86 t s digescí 17,5%
silážní kukuřice …. (apl PlantAktiv jaro 2017 a 2018) bohužel přesně nevážíme, ale dle rozborů před sklizní naprostá spokojenost s kvalitou, díky výnosu z loňského roku jsem letos i snížili celkovou výměru pěstované kukuřice.

Poprvé jsem aplikoval tento podpůrný přípravek v roce 2014. Nyní aplikuji plošně protože vím, že PlantAktiv funguje.

Velmi zajímavé jsou i další produkty firmy BioAktiv CZ, a to BioAktiv pro kejdu a hnůj a také BioAktiv pro zvířecí krmivo, který nám pomohl před čtyřmi lety vyřešit kejdové hospodářství u výkrmu prasat.

Pokud chcete ukázat jednu z cest jak zlepšit ekonomiku rostlinné výroby neváhejte se obrátit na obchodního zástupce firmy a zjistit více informací.