BioAktiv CZ
Reference

Farma Holešov s. r. o. (Navos,  a. s.)

Zlínský kraj, 232 m n.m.
Ječmen

okres Kroměříž, kraj Zlínský, 232 m n. m

Na naší farmě se zabýváme jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou. V letošním roce nás oslovil obchodní zástupce firmy BioAktiv CZ.  Rozhodli jsme pro vyzkoušení přípravku do rostlinné výroby s názvem PlantAktiv pro rostliny.

Přípravek byl aplikován na porost jarního ječmene, ozimé pšenice a kukuřice seté. U jarního ječmene byl aplikován na pozemku s názvem Martinsko . Vedlejší pozemek s názvem U Vodárny byl pro kontrolu ponechán bez aplikace. Oba pozemky od sebe leží vzdáleny cca 500 m a mají srovnatelné půdní a klimatické podmínky.

Při kontrole 5. 6. 2018 bylo již na první pohled dobře vidět, že porost s PlantAktivem je v lepší kondici. Měl více odnoží, byl hustší a vyrovnanější. Nejlépe patrný rozdíl byl na velikosti a větvení kořenů (viz obrázek). Nakonec se přínos přípravku projevil také ve žních. Pozemek s PlantAktivem byl výnosově na 6 t/ha, zatímco vedlejší kontrolní  pozemek 5,7 t/ha. Přínos tedy 0,3t /ha – 5,3% zvýšení výnosu. S přípravkem a jeho působením jsme spokojeni a budeme jej aplikovat i na ostatní plodiny.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu