BioAktiv CZ
Reference

2018-34

hrách setý

Zeči, spol. s r. o.
okres Břeclav, kraj Jihomoravský, 205 m n. m

Naše společnost hospodaří v jedné z nejsušších oblastí české republiky.  V loňském roce jsme vstoupili do přechodného období na ekologické zemědělství. Hledali jsme proto nová řešení a přístupy k ochraně půdy proti erozi a zároveň zlepšení ekonomiky pěstování. Už z předešlých let jsme měli dobré zkušenosti s firmou BioAktiv CZ a jejich přípravkem PlantAktiv. Když se na nás v roce 2018 obrátil obchodní zástupce pro Jižní Moravu, rozhodli jsme se PlantAktiv podrobit zkoušce i v ekologickém režimu pěstování. Přípravek jsme aplikovali na jeden z našich honů o celkové výměře cca 50 ha. Na tomto pozemku jsme si také udělali menší vynechávku pro vizuální kontrolu porostu a porovnání s aplikovanou plochou.

Zásadním problémem letošního roku se pro nás na porostu hrachu staly mšice. Většina porostů byla velmi silně poškozena. Porost aplikovaný přípravkem PlantAktiv však oproti ostatním vypadal o poznání lépe a přínos přípravku se projevil také při vyhodnocení výnosu. Zatímco ostatní plochy se výnosově pohybovaly na hranici 1,0 t/ha, pole s aplikací bylo výnosově na hranici 1,9 t/ha. Největším přínosem přípravku byla tedy schopnost porostů, které byli díky PlantAktivu ve velmi dobrém stavu, odolávat mšicím a následná regenerace po napadení. V současné chvíli se chystáme použití přípravku rozšířit i na ostatní plodiny.