BioAktiv CZ
Reference

2018-33

obecná reference

Agro – Měřín, a. s.
okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, 487 m n. m

Společnost Agro – Měřín se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou v kraji Vysočina. V loňském roce nás oslovil zástupce firmy BioAktiv CZ s jejich produktem s názvem tron pH. Tento přípravek nás zaujal zejména díky tomu, že umí snižovat pěnivost některých přípravků na ochranu rostlin. V našem podniku bylo zvykem u těchto přípravků neplnit nádrž postřikovače na nejvyšší možnou míru. To znamená, že nebyl na maximum využit potenciál postřikovacího stroje a obsluha se musela častěji zastavovat a doplňovat nádrž. Díky tronu pH můžeme nyní postřikovač plnit na maximální možnou mez a obsluha tak neztrácí drahocenný čas. Za minimální náklady v řádech desítek korun na hektar jsme tak zefektivnili práci našich zaměstnanců. Další, ještě větší ekonomický přínos, který s sebou přináší tron pH, je okyselení postřikové jíchy, které je zásadní pro lepší účinnost používaných přípravků na ochranu rostlin – pesticidů.