BioAktiv CZ
Reference

2018-31

obecná reference

ZEVERA a.s. Horní Radouň, 510-660 m. n. m.
Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE A SPOKOJENOST S PŘÍPRAVKEM PLANTAKTIV PRO ROSTLINY

Zevera a.s. Horní Radouň obhospodařuje 1342 ha zemědělské půdy, z toho zhruba přes 1000 ha orné, zbytek tvoří trvalé travní porosty. S firmou BioAktiv CZ spolupracujeme již od roku 2014 a s přípravkem PlantAktiv jsme spokojeni. V letošní sezoně jsme jej aplikovali do řepky ozimé, kukuřice, jarního ječmene, ovsa i 1-letého jílku.

PlantAktiv využíváme především na eliminaci stresových podmínek, na vyrovnání porostu, pod čerstvý hnůj pro lepší rozklad a využití živin a také k porostům, které jsou náchylnější na přísušky.

Přípravek od firmy Bioaktiv CZ se nám osvědčil a s jeho užíváním počítáme i v dalších letech.