BioAktiv CZ
Reference

2018-27

obecná reference

Obchodní družstvo Impro
okres Náchod, Východní Čechy, 420 m n. m

S firmou BioAktiv CZ s.r.o.  jsem začal spolupracovat minulý rok. Zaujal mne granulovaný vápenec POLCALC s 98% obsahem uhličitanu vápenatého s velmi dobrou rozpustností do půdního profilu, díky mikromletí křídového vápence. Vápenec POLCALC zvyšuje pH půdy již v roce aplikace, takže vápníme pro sebe. Pro hospodaření a skloubení aplikačních vstupů je jednou z největších výhod tohoto vápence, aplikace klasickým rozmetadlem a to i s možností použití do porostu během vegetace, na hůře přístupná místa a samozřejmě nespornou výhodou vstup na pozemek za vhodných podmínek.

Čeho si také velmi cením je servis od firmy BioAktiv. Před dodáním objednávky jsem informován o přesném termínu doručení, který jsem si sám určil, a to i s informací o řidiči. Jsem velmi zaneprázdněný člověk, a proto nebyl problém se s obchodní zástupkyní firmy domluvit na SMSkové formě informace, což mi naprosto vyhovuje.

V tomto roce jsem granulovaný vápenec aplikoval cca na 200 ha a to k řepce ozimé a máku setému. V dalším roce plánuji opětovné aplikace na pozemky, které chci dostat do kondice a zlepšit jejich úrodnost.