BioAktiv CZ
Reference

2018-26

pšenice ozimá

 

Jihočeská zemědělská a.s., 580 m. n. m.
Okres České Budějovice, Jihočeský kraj

 

Odrůda: Miranda
Datum setí: 25. 10. 2017
Datum aplikace PlantAktivu: 13. 4. 2018
Agrotechnika: Orba + jarní přihnojení
Typ půdy: Lehká

V letošní sezoně jsme PlantAktiv pro rostliny aplikovali do pšenice ozimé na začátku jarní sezony v dubnu 2018. Kontrola porostu proběhla zhruba měsíc od aplikace 18. 5. 2018.  Při kontrole byl vidět zřetelný rozdíl v kořenovém systému a především i ve výšce rostliny. Dá se tedy předpokládat, že na aplikovaném porostu bude vyšší výnos pšenice ozimé. Dále jsme v letošní sezoně aplikovali PlantAktiv i do ječmene ozimého, řepky ozimé, kukuřice a do triticale jarního.