BioAktiv CZ
Reference

2018-23

ječmen jarní

Pozemek: Jablůňka 27,91 ha, 499m n m    Chemická ochrana:

Odrůda: Bojos 20.4. 50q Biatlon + 1kg PlantAktiv

Půdní typ: lehká až střední 5.5. 1l Bumper Super + 0,08l Rafan

Agrotechnika: klasická – orba + kompaktor

Předplodina: Pšenice ozimá Hnojení:

Setí: 3.4.2018 – 220kg 2.4. 1,5q LAD

2.5. 1,5q LAD

 

Tento rok jsme si chtěli opět ověřit účinek přípravku PlantAktiv pro rostliny na jarním ječmeni a jsme rádi, že nás to utvrdilo v jeho podpoře, jak hustšímu kořenového systému – především vlašení, tak i v lepším nasazení odnoží. Což je pro jařiny při suchém jaru velmi rozhodující prvek velkého výnosu.

PlantAktiv pro rostliny už používáme plošně a těšíme se z jeho dobrého ekonomického efektu a zároveň doporučujeme jeho aplikaci.