BioAktiv CZ
Reference

Agro Vodňany a. s.

Jihočeský kraj, 398 m n.m.
Řepka
Pšenice

Na podzim 2017 jsme se po domluvě s obchodní zástupkyní firmy BioAktiv CZ rozhodli vyzkoušet přípravek PlantAktiv na pšenici a řepce ozimé. PlantAktiv byl aplikován do řepky ozimé na jednu část pole, kde na části druhé bylo pole bez ošetření. Zhruba měsíc po aplikaci jsme provedli kontrolu porostu, při které byl na první pohled vidět znatelný rozdíl. Rostliny ošetřené PlantAktivem byly větší, měly mohutnější krček a delší kořenový systém. Dá se tedy předpokládat, že tyto rostliny byly lépe připravené na přezimování a očekáváme i vyšší výnos.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu