BioAktiv CZ
Reference

Agro Vodňany, a. s.

Jihočeský kraj, 398 m n.m.
Kukuřice
Plodina: Kukuřice
Datum setí: 10. 5. 2018
Datum aplikace PlantAktivu: 15. 5. 2018
Typ půdy: Lehké
Hnojení: Kejda, 2q NPK, 60kg amofos, 1q UREAstabil

Přípravek PlantAktiv jsme se v sezoně 2018 rozhodli aplikovat na kukuřice. Při kontrole porostu, která proběhla 3. 7. 2018 byl vidět rozdíl především v jednom z výnosotvorných prvků, a to ve velikosti palic.

Po domluvě s obchodní zástupkyní firmy, jsme při jedné z kontrol změřili i pH vody, kterou používáme do postřikové jíchy. Po naměření jsme zjistili vysoké pH a rozhodli jsme se od firmy BioAktiv CZ využít spolu s PlantAktivem i přípravek TRON PH, který slouží k okyselení vody v postřikové jíše a pomáhá nám zajistit lepší a efektivnější účinnosti používaných pesticidů.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy