BioAktiv CZ
Reference

AGRO – družstvo Ostrovec, jetel 2018

Jihočeský kraj, 383 m n.m.
Jetel

PlantAktiv pro rostliny používáme do většiny našich plodin již od roku 2013 a s jeho výsledky jsme velice spokojeni. V letošní sezoně jsme se rozhodli aplikovat část PlantAktivu i do jetele. Při kontrole, která proběhla 18. 7. 2018, byl viditelný rozdíl již na samotných porostech. Aplikovaná plocha měla vyšší a vyrovnanější porost, při bližší kontrole byl vidět rozdíl i v kořenovém systému a vitalitě. S PlantAktivem a jeho výsledky jsme i v letošní sezóně opět spokojeni.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu